Styrelse

Styrelsen består av representanter från ägarna Ica Fastigheter och Alecta samt av verkställande direktören. Företagets ekonomi hanteras av Newsec Asset Management och revisor är KPMG.

Ramsay Brufer

Styrelseordförande

Övriga uppdrag:

  • Ägaransvarig Alecta
  • Styrelseordförande Långeberga Logistik AB
  • Styrelseordförande Swedish Airport Infrastructure AB

Christofer Salmén

Styrelseledamot

Övriga uppdrag:

  • Chef Strategisk portföljanalys Alecta Fastigheter
  • Styrelseledamot Långeberga Logistik AB
  • Styrelseledamot Stadsrum Fastigheter AB

Mattias Lundgren

Styrelseledamot

Övriga uppdrag:

  • tf VD, ICA Fastigheter

Christina Hambäck

Styrelseledamot

Övriga uppdrag:

  • Chef Strategi & Investeringar ICA Fastigheter AB
  • Styrelseledamot Långeberga Logistik AB

Torsten Josephson

Verkställande direktör