Fastigheter

Ancore Fastigheter AB äger 31 handelsplatser med en total uthyrbar area om cirka 254 000 kvm. Vi är representerade i 31 kommuner, från Skellefteå i norr till Malmö i söder.