Fastigheter

Ancore Fastigheter AB äger 33 handelsplatser med en total uthyrbar area om cirka 282 000 kvm. Vi är representerade i 32 kommuner, från Skellefteå i norr till Malmö i söder.